929 Views |  Like

UNSPOKEN


Photographer: Anna Gorodnitskaya @yuki.madness
Wardrobe Stylist: Rysmaganbetova Liliia @lilirys
Makeup Artist/Hair Stylist: Ekaterina Stadnikova-luzina @aaskeza
Model: Lena Chinkova @lenachinkova